Otevřená data k akcím v Kroměříži

od všech, pro všechny, zdarma

Plánujete akci v Kroměříži?

  Rezervovat termín v kalendáři

Akce se zobrazí v plánovacím kalendáři, bez publikování.

Pořádáte akci v Kroměříži?

  Zveřejnit akci

Akce se přidá do společné databáze všech akcí v Kroměříži.

 

Akce v Kroměříži

Otevřená data k akcím - návod pro uživatele

je otevřená databáze vytvořena městem Kroměříží pro podporu propagace a plánování kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí pořádaných ve městě. Otevřená znamená, že jakýkoliv pořadatel může zdarma svou akci do databáze vložit a ta se uloží do pomyslné krabice všech akcí. Otevřená také znamená, že kdokoliv data z databáze může použít dál pro své (i komerční) účely. Databáze nově funguje ve dvou režimech:

1. Příprava akce a rezervace termínu v plánovacím kalendáři (Plánujete akci v Kroměříži?)
Vámi zadané údaje (stačí jen název akce, termín, kontakt) se po schválení administrátorem zobrazí pouze v plánovacím kalendáři, nejsou ale veřejně publikovány v databázi akcí. Režim slouží ke vzájemnému informování pořadatelů o obsazenosti konkrétních termínů v dlouhodobém výhledu. Cílem je koordinovat aktivity tak, aby se v jednom termínu nekumulovaly akce. V případě shodných termínových plánů apelujeme na vzájemnou komunikaci a domluvu pořadatelů.

2. Zadávání a publikování již připravené akce (Pořádáte akci v Kroměříži?)
V tomto režimu lze buď zadat a publikovat hotovou a kompletně připravenou akci (včetně grafiky, programu atd.), nebo publikovat akci doposud jen rezervovanou v plánovacím kalendáři, a to po doplnění informací povinných k publikování. Akce je po schválení administrátorem zveřejněna v otevřené databázi.

Data jsou nabízena ve strojově zpracovatelném formátu - viz Specifikace dat.

Data jsou nabízena pod licencí Creative Commons 4.0, což znamená, že pokud uvedete autora (Město Kroměříž a odkážete na něj), tak můžete informace využít pro své účely.

Formulář pro export dat naleznete zde.